img

Логістичні рішення якісно нового рівняFerotela

Ми гарантуємо подачу авто у будь-який період

Безкоштовна консультація
Угода користувача Ferotela

Угода користувача Ferotela

Ця Угода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту ferotela.com (далі — «Сайт»).

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ Використання матеріалів сайту регулюється нормами чинного законодавства України. Ця Угода є Публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів і сервісів Сайту Користувач вважається таким, що приєднався до даної Угоди. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набувають чинності одразу з моменту розміщення нової версії Угоди в мережі Інтернет. При незгоді Користувача з внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ КОРИСТУВАЧА Використовуючи матеріали і сервіси Сайту, Користувач погоджується не порушувати авторських та пов’язаних з ними майнових і немайнових прав, дотримуватися чинного законодавства України про авторські та суміжні права, а також не порушувати працездатність Сайту шляхом розміщення комп'ютерних вірусів, створення додаткового навантаження на сервер, застосування програм, не обумовлених функціональним змістом інформаційного ресурсу, або іншими способами. Всі матеріали, представлені на Сайті, дозволені тільки для особистого некомерційного використання, забороняється змінювати матеріали Сайту, а також поширювати або демонструвати їх в будь-якому вигляді або використовувати їх будь-яким іншим чином для суспільних або комерційних цілей. Будь-яке використання цих матеріалів на інших сайтах або в комп'ютерних мережах забороняється. Адміністрація Сайту в будь-який час без повідомлення може вносити зміни в матеріали і послуги, що надаються на Сайті, а також у згадані в них продукти і ціни. При цитуванні матеріалів Сайту, якщо така дія була заздалегідь узгоджена з Адміністрацією Сайту, посилання на Сайт обов'язкове. Коментарі і інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України та/або загальноприйнятих норм моралі. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, втрати даних або від переривання ділової активності), що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання матеріалів і сервісів Сайту.

ІНШІ УМОВИ Всі можливі спори, що виникають з цієї Угоди або пов'язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин щодо спільної діяльності, відносин особистого найму, або інших відносин, прямо не передбачених Угодою. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту у разі порушення Користувачем положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права виконати дії щодо захисту Сайту та розміщених на ньому матеріалів і сервісів згідно з нормами чинного законодавства України. Визнання судом якого-небудь положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню не тягне за собою визнання недійсними або такими, що не підлягають примусовому виконанню інших положень Угоди.

Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.

bg
docx file PDF